Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Các liên kết hữu ích luyện nghe tiếng nhật

Các trang web tin tức giúp bạn luyện nghe tiếng nhật hiệu quả.
Các bạn thân mến.
Hôm nay japanese and friends giới thiệu một số trang tin tức giúp bạn luyện nghe hiểu tiếng nhật.
1. Đầu tiên phải kể tới là trang tin tức của NHK,  có rất nhiều video tin tức được đăng tải ở đây.
https://www3.nhk.or.jp/news/movie.html?utm_int=all_header_menu_movie

2. Trang radio này có rất nhiều mp3 và cả lời đọc nữa.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/anzen/

Chúc mọi người học hành hiệu quả.

Japanese and Friends.