Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Cách học tiếng nhật tốt nhất

Phương pháp học tiếng nhật
Đâu là sự khó khăn trong việc học tiếng nhật, có lẽ chìa khóa chính là Kanji. Đây là một con đường dài. Người nhật cần 6 năm để học thì mới có thể đọc viết bình thường. Trong khi trẻ em Việt Nam mới học lớp 1 đã có thể đọc báo vanh vách.
Vậy thì với người Việt học tiếng Nhật, đâu là sự ưu tiên cao nhất.
  1. Bắt đầu với một cấp độ nào đó, thì đầu tiên là nên học ngữ pháp trước. Tôi sẽ trình bày các lý do dưới đây:
Học ngữ pháp chính là xây dựng nền tảng cho một ngôi nhà. Với các từ vựng không biết, thì có thể tra từ điển, sau đó đưa vào mẫu ngữ pháp đã học thì có thể thành câu văn hoàn chỉnh. Hơn nữa thông qua việc học ngữ pháp, việc đọc các ví dụ của ngữ pháp chính là việc tiếp thu từ vựng và hiểu được bối cảnh sử dụng từ vựng đó. Mà từ vựng bản thân nó đã có hán tự trong đó.
Nếu không học ngữ pháp, thì dù tra từ điển, biết từ cần dùng rồi nhưng lại không đưa được vào cấu trúc ngữ pháp nào thì chẳng khác gì nói bồi.
  1. Ngữ pháp là ưu tiên cao nhất, vậy tiếp theo sẽ là gì. Đó chính là hán tự kanji. Tại sao lại như vậy, nếu bạn thắc mắc khả năng đọc hiểu của mình kém thì đây chính là lý do. Kanji yếu thì đọc hiểu yếu, không nắm bắt được nội dung đoạn văn.
Việc học Kanji đòi hỏi cần nhiều thời gian, nhưng tôi cho rằng, trước hết học qua một lượt một bộ giáo trình, tôi ưu tiên soumatome vì nó chia bài học theo tuần, theo ngày, mình có cảm giác hoàn thành từng chặng đường ngắn, thì sẽ không nản lòng.
Chỉ học qua một lượt để biết có từ như thế, khi vào tình huống cụ thể có thể không nhớ, hoặc nhớ mang máng, nhưng bạn sẽ cảm nhận được ngay lợi ích của việc học qua một lần có tác dụng trông thấy khi làm bài đọc hiểu.
  1. Sau khi đã học qua một lượt kanji, bước tiếp theo chính là Từ Vựng. Có rất nhiều từ vựng mà mình đã học khi học Kanji, vì vậy lúc này việc học từ vựng rất nhàn.
  2. Kỹ năng nghe là kỹ năng cuối cùng. Vì đã có đầy đủ ngữ pháp, và từ vựng, việc nghe lúc này không còn là may rủi, mà đó hoàn toàn là năng lực của bạn.

Và lúc này, JnF đang bắt tay ưu tiên ngữ pháp trước tiên cho các bạn, trong đó chú trọng vào các level cao nhất, gồm N1, N2.

日本語を勉強するのは一番難しいのは何か答えは漢字です。この道は長い道です。
新聞が読めるように日本人は6年間で漢字をよく勉強するがベトナム人の場合は小学校の1年目で新聞がうまく読めるね。
ベトナム人は日本語を勉強するのは一番優先は何だろうか考えましょう。
①どんなレベルを勉強しはじめても、優先は文法です。なぜかというと下記の理由を説明いたします。
文法は家のベースです。語彙が分からなくても辞書で調べられて勉強した文法にその言葉を入れて文に成りますね。
それに文法を勉強することから文法の例を呼んで語彙も勉強になりますよ。文法の例は漢字もみますよ。
文法を勉強しなかったら辞書で語彙を調べても後で文に成るようにどうしたらいいか分かりません。
②文法は一番優先ですが次は何でしょうか。
答えは漢字です。なぜかというといつかあなたはわかるようになります。自分の読解が良くない理由は漢字です。
漢字が勉強しなかったら文の意味が取得出来ません。
漢字を勉強するのは時間がたいへんかかりますがまずは一回勉強すべきだと思います。
総まとめの本は勉強しやすいと思います。各週に分かれて一周ずつの内容を習得してだんだんすべて内容が勉強出来ます。
一回勉強することですから後で忘れることもありえますがその時読解の能力が向上されたよ。やってみてください。
③次は何でしょうか。
答えは語彙です。
この時語彙を勉強するのは難しくないです。なぜかというといろんな語彙が勉強された。漢字を勉強する時こそあなたは語彙も勉強していた。
④最後は聴解です。
文法が出来るし語彙も出来るし、なので今聴解を勉強するのは面白くなります。本当です。やってみてください。
JnF