Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Giới thiệu video học bộ thủ

Học nhanh bộ thủ Kanji trong 15 phút.
Xin chào mọi người!
Mình thấy các bạn bên tiếng Trung làm video bộ thủ hay quá, nó thật sự có ích cho cả dân tiếng Nhật.
Tuy nhiên có một số chỗ phải thay đổi cho phù hợp với tiếng Nhật, nhưng mình lại không xin được tài liệu.
Thế là cặm cụi tham khảo từ video của họ để biên tập nên video này.

Một video dài 15 phút nhưng thời gian làm ra nó mất những 5 tiếng cơ đấy.
Mong rằng nó có ích cho mọi người.
Chúc mọi người học tập hiệu quả.

皆様
お世話になっております。
漢字を勉強するのは難しいですね。各漢字の書き方は間違いやすいですから
時々どの字が正しいのか分かりませんね。

出来れば部首を勉強して後で漢字を勉強して覚えやすくなりますよ。
部首からこの漢字はどんな話に関係があるのか判断出来ます。
今日、部首のビデオを紹介いたします。
やってみましょう。
JnF