Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Chữ Hán 02

  • : jpnfriend
  • : 5
  • : 2 phút

Các bạn xem video giải thích chữ Hán trước khi làm bài tập nhé.
Video giải thích chữ Hán bài số 02.

Câu hỏi 1: この 小説 おもしろかったです。

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật