Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Chữ Hán 04

  • : jpnfriend
  • : 14
  • : 5 phút

Các bạn xem video giải thích chữ Hán trước khi làm bài tập nhé.
Video part 1.
Video part 2.

これは  一つ いくらですか.  三百円 です。

Câu hỏi 1: 一つ

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật