Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Chữ Hán


Danh sách thành viên có thành tích cao
Họ & tên Thời gian làm bài Điểm
sujunbn第1週・1日目_01 09:12 04/01/2020 10
tiennu第1週・3日目_01 11:49 16/09/2018 10
jpnfriend第1週・1日目_01 05:13 20/08/2018 8.33
DuongKienHung第1週・1日目_01 10:07 22/10/2018 6.67
 •  6 câu hỏi
 •  3 phút

第1週・1日目_01

 •  05:08 20/08/2018
 •  Đã xem: 21
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  8 câu hỏi
 •  4 phút

第1週・1日目_02

 •  05:11 20/08/2018
 •  Đã xem: 6
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  6 câu hỏi
 •  3 phút

第1週・2日目_01

 •  12:29 14/09/2018
 •  Đã xem: 206
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  8 câu hỏi
 •  5 phút

第1週・2日目_02

 •  12:55 14/09/2018
 •  Đã xem: 197
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  6 câu hỏi
 •  3 phút

第1週・3日目_01

 •  10:11 16/09/2018
 •  Đã xem: 199
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  8 câu hỏi
 •  5 phút

第1週・3日目_02

 •  10:21 16/09/2018
 •  Đã xem: 197
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  6 câu hỏi
 •  2 phút

第1週・4日目_01

 •  05:57 09/10/2018
 •  Đã xem: 216
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  8 câu hỏi
 •  5 phút

第1週・4日目_02

 •  06:30 09/10/2018
 •  Đã xem: 193
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn