Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Chữ Hán 03

  • : jpnfriend
  • : 5
  • : 2 phút

Mọi người xem trước video giải thích chữ Hán để thành tích làm bài tập đạt kết quả cao nhé.
Video giải thích chữ Hán.

Câu hỏi 1: かいぎの ばしょを おしえて ください。

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật