Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

比較対照

  • : jpnfriend
  • : 15
  • : 15 phút

~にひきかえ : Trái ngược với
Sự tương phản lớn, một bên là tốt-một bên là xấu.
N・普通形(ナ形→な/である・名だ→な/である)+の+にひきかえ
Không dùng so sánh hiện thực đơn giản. Dùng để so sánh giá trị chủ quan của hai người, tốt và xấu.
Không dùng so sánh sự việc mang tính phỏng đoán.

  大変たいへん時代じだいなかでも一生懸命いっしょうけんめいきているその主人公しゅじんこうにひきかえ、いまのわたしはなんとだらしないのだろう。
Trái ngược với ông chủ luôn sống nghị lực dù là trong thời đại vất vả khó khăn, tôi bây giờ thì cái gì cũng lôi thôi luộm thuộm.

~にもまして :Hơn thế nữa/Bình thường đã thế, giờ còn ở mức độ cao hơn thế.
N・疑問詞+にもまして
Vế trước biểu hiện trạng thái thông thường trước đây.
Vế sau biểu thị mức độ cao hơn so với trước. Không dùng thể phủ định.

  もともとおぼえるのは得意とくいではなかったが、最近さいきん以前いぜんにもまして物覚ものおぼえがわるくなった。
Vốn dĩ trí nhớ đã không phải là điểm mạnh nhưng gần đây còn tệ hơn so với trước, việc nhớ vật đã trở nên rất tệ.

  自分じぶん仕事しごとのことにもましてになるのは、ちち病気びょうきのことだ。
Bình thường đã lo lắng tới công việc của bản thân mà giờ bố lại còn bị bệnh nữa.

~ないまでも : Dù chưa tới mức... nhưng... (cũng đang ở mức độ thấp hơn thế một chút thôi)
Vない形+までも
Phía trước biểu thị trạng thái lý tưởng, cực hạn.
Sau đó thể hiện mức độ thấp hơn trạng thái lý tưởng đó một chút.
  わたしたち夫婦ふうふ海外旅行かいがいりょこうなどのぜいたくはできないまでも、不自由ふじゆうのないらしをしています。
Dù vợ chồng chúng tôi không thể đi du lịch xa hoa như là đi ra nước ngoài nhưng cuộc sống cũng không có gì là thiếu tự do.

Câu hỏi 1: 林先生はやしせんせいが( )にひきかえ、山田先生やまだせんせいものわかりがいい。

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật