Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Ngữ pháp: 関連・無関係

  • : jpnfriend
  • : 23
  • : 23 phút

Nいかんだ: Tùy thuộc vào N mà vế sau bị ảnh hưởng thay đổi hay được xác lập.
Vế trước biểu thị rất nhiều sắc thái ý nghĩa (khả năng) khác nhau (cách nghĩ, thành tích, thái độ).
Vế sau chỉ sự tình có khả năng biến đổi. Hoặc một điều gì đó chắc chắn là đúng.
đi sau "~いかんでは" là sự việc có nhiều khả năng xảy ra được nhắc tới.


  支持率しじりついかんでは、いま政権せいけんながくはつづかないだろう。
Tùy thuộc vào tỷ lệ ủng hộ, cũng có thể chính quyền hiện tại không còn kéo dài.

Nいかんにかかわらず/いかんによらず/いかんを問わず :Không liên quan, không ảnh hưởng tới việc N được thành lập
*Cách nói cứng nhắc
Vế trước là nội dung có nhiều ý nghĩa, sắc thái.
Sau đó là biểu thị tình trạng chẳng liênq quan gì tới vế trước.


  内容ないようのいかんにかかわらず、個人情報こじんじょうほうわせにはおこたえしておりません。
Không liên quan tới nội dung, cứ là hỏi về thông tin cá nhân thì sẽ không trả lời.

Nをものともせず(に): Bất chấp nghịch cảnh N mà vượt qua
Nếu bình thường sẽ có cảm giác thua trở ngại-nghịch cảnh; nhưng đã hành động vượt qua điều khó khăn đó.
Vế trước biểu thị một trở ngại hay nghịch cảnh lớn (bão, bệnh tật, nguy hiểm,...).
Toàn văn biểu hiện sự ca tụng người khác như một người can trường.
Không sử dụng để tự khen chính mình.


  かれからだ障害しょうがいをものともせずに、精力的せいりょくてき活動かつどうしている。
Anh ấy bất chấp khiếm khuyết về cơ thể, đang hoạt động rất hăng hái.

Nをよそに : Làm như N chẳng liên quan gì tới mình mà từ đó hành động.
Vế đầu là biểu thị trạng thái xung quanh, sau đó là hành động như là phớt lờ trạng thái xung quanh ấy.
Chủ ngữ là nhân vật chính nhưng không phải là người nói.
Toàn văn biểu thị sự cảm thán.


  かれ周囲しゅういひとたちの不安ふあんをよそに、ふたた戦地せんち取材しゅざい出発しゅっぱつしていった。
Anh ấy coi như không thấy sự lo lắng của mọi người, đã xuất phát tới lại vùng chiến sự để lấy tin.

N・普通形(+の)+ならいざしらず:Có lẽ là N nhưng thực tế là khác cho nên kết quả sẽ khác.
Vế trước đưa ra ví dụ đáo để, cực hạn (thần thánh, em bé, người cổ hủ...).
Vế sau đưa ra ví dụ đối ngược, thể hiện sự bất mãn.


  ヒマラヤ登山とざんをするのならいざしらず、そのへんやまくのにそんなに重装備じゅうそうびでなければいけないのか。
Cứ như là đi leo núi Himalaya ấy, leo núi vùng đó mà cũng phải trang bị đầy đủ đến thế này cơ à?

Câu hỏi 1: ( )いかんで入院にゅういんするかしないかをめるのだそうです。

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật