Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

家族・友人01

  • : jpnfriend
  • : 4
  • : 2 phút

Mọi người xem video giải thích từ vựng trước khi làm bài tập nhé.
Video giải thích từ vựng.
つぎの( )に合うものをa~eの中から一つ選びなさい。

Câu hỏi 1: 私には息子が一人と( )が二人います。

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật