Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

趣味・活動_03

  • : jpnfriend
  • : 4
  • : 2 phút

Các bạn xem video thuyết minh từ vựng trước khi làm bài tập nhé. Video từ vựng.
つぎの( )に合うものをa~eの中から一つ選びなさい。

Câu hỏi 1: この美術館びじゅつかんにあるおおくは、A社Aしゃ社長しゃちょうの( )によるものだそうです。