Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

ものの様子・変化_01

  • : jpnfriend
  • : 8
  • : 5 phút

Các bạn xem video giải thích từ vựng ở đây, trước khi làm bài tập nhé.
Video giải thích từ vựng.
つぎの( )に合うものをそれぞれa~dの中から一つ選びなさい。

Câu hỏi 1: かんがえを( )

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật