Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

スポーツ_01

  • : jpnfriend
  • : 8
  • : 5 phút

Video giải thích từ vựng.
Các bạn nên xem video giải thích từ vựng trước khi làm bài tập.

Câu hỏi 1: ( )がかた

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật