Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Level N3


 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・1日

第1週・1日

 •  03:44 17/08/2018
 •  Đã xem: 232
 •  Bình luận: 0

総まとめ(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
時間01

時間01

 •  12:21 23/08/2018
 •  Đã xem: 234
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
時間02

時間02

 •  12:33 23/08/2018
 •  Đã xem: 234
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

家族・友人01

 •  10:36 24/08/2018
 •  Đã xem: 210
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

家族・友人02

 •  10:39 24/08/2018
 •  Đã xem: 214
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

食べる・飲む01

 •  10:44 24/08/2018
 •  Đã xem: 201
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

食べる・飲む02

 •  10:46 24/08/2018
 •  Đã xem: 217
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

料理・味_01

 •  06:45 02/09/2018
 •  Đã xem: 219
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit04)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

料理・味_02

 •  06:47 02/09/2018
 •  Đã xem: 223
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit04)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

レストラン_01

 •  06:50 02/09/2018
 •  Đã xem: 244
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit05)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

レストラン_02

 •  06:52 02/09/2018
 •  Đã xem: 220
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit05)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

毎日の生活_01

 •  06:55 02/09/2018
 •  Đã xem: 205
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit06)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

毎日の生活_02

 •  06:57 02/09/2018
 •  Đã xem: 206
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit06)

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn