Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Luyện Thi


Danh sách thành viên có thành tích cao
Họ & tên Thời gian làm bài Điểm
tiennuNgữ pháp: 時間関係 12:17 10/10/2018 10
jpnfriendTừ vựng: Tổng hợp động từ N1-Phần 1 23:45 19/08/2018 10
thanhbang.it.dn2000Ngữ pháp: 時間関係 08:36 23/06/2019 8.75
huynhvantrinh心情・強制的思い 01:38 27/12/2019 7.92
PumoNgữ pháp: 時間関係 03:35 18/08/2019 6.67
 •  7 câu hỏi
 •  5 phút

Từ vựng: Tổng hợp động từ N1-Phần 1

 •  22:11 19/08/2018
 •  Đã xem: 444
 •  Bình luận: 0

Tổng hợp động từ N1-Phần 1

 •  24 câu hỏi
 •  12 phút

Ngữ pháp: 時間関係

 •  08:19 17/09/2018
 •  Đã xem: 413
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  23 câu hỏi
 •  20 phút

Ngữ pháp: 範囲の始まり・限度

 •  11:53 25/10/2018
 •  Đã xem: 328
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  19 câu hỏi
 •  19 phút

Ngữ pháp: 限定・非限定・付加

 •  06:47 27/10/2018
 •  Đã xem: 354
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  19 câu hỏi
 •  19 phút

Ngữ pháp: 例示

 •  01:36 28/10/2018
 •  Đã xem: 291
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  23 câu hỏi
 •  23 phút

Ngữ pháp: 関連・無関係

 •  08:32 30/10/2018
 •  Đã xem: 269
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  24 câu hỏi
 •  24 phút

Ngữ pháp: 様子

 •  12:11 31/10/2018
 •  Đã xem: 248
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  12 câu hỏi
 •  12 phút

Ngữ pháp: 不随行動

 •  07:11 02/11/2018
 •  Đã xem: 230
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  24 câu hỏi
 •  24 phút

Ngữ pháp: 逆接

 •  04:23 04/11/2018
 •  Đã xem: 270
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  24 câu hỏi
 •  24 phút

Ngữ pháp: 条件

 •  22:33 08/11/2018
 •  Đã xem: 252
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  24 câu hỏi
 •  24 phút

逆接条件

 •  09:41 12/11/2018
 •  Đã xem: 265
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  13 câu hỏi
 •  13 phút

目的・手段

 •  07:11 15/11/2018
 •  Đã xem: 252
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  22 câu hỏi
 •  22 phút

原因・理由

 •  19:55 16/11/2018
 •  Đã xem: 266
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  25 câu hỏi
 •  25 phút

可能。不可能。禁止

 •  01:56 18/11/2018
 •  Đã xem: 189
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

 •  22 câu hỏi
 •  22 phút

話題・評価の基準

 •  07:52 19/11/2018
 •  Đã xem: 222
 •  Bình luận: 0

新完全マスター文法

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn