Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Nghe hiểu


Danh sách thành viên có thành tích cao
Họ & tên Thời gian làm bài Điểm
jpnfriendCD01_01 10:10 22/11/2018 10
 •  1 câu hỏi
 •  3 phút

CD01_01

 •  09:25 22/11/2018
 •  Đã xem: 256
 •  Bình luận: 0

スピードマスター

 •  1 câu hỏi
 •  2 phút

CD01_02

 •  16:24 22/11/2018
 •  Đã xem: 202
 •  Bình luận: 0

スピードマスター

 •  1 câu hỏi
 •  2 phút

CD01_03

 •  16:44 22/11/2018
 •  Đã xem: 193
 •  Bình luận: 0

スピードマスター

 •  1 câu hỏi
 •  2 phút

CD01_04

 •  17:11 22/11/2018
 •  Đã xem: 203
 •  Bình luận: 0

スピードマスター

 •  3 câu hỏi
 •  6 phút

CD01_05-06-07

 •  01:23 23/11/2018
 •  Đã xem: 251
 •  Bình luận: 0

スピードマスター

 •  2 câu hỏi
 •  3 phút

CD01_08-09

 •  06:39 23/11/2018
 •  Đã xem: 238
 •  Bình luận: 0

スピードマスター

 •  3 câu hỏi
 •  6 phút

CD01_10-11-12

 •  06:44 24/11/2018
 •  Đã xem: 246
 •  Bình luận: 0

スピードマスター

 •  1 câu hỏi
 •  2 phút

CD01_13

 •  07:47 03/12/2018
 •  Đã xem: 250
 •  Bình luận: 0

スピードマスター

 •  2 câu hỏi
 •  4 phút

CD01_14-15

 •  15:54 04/12/2018
 •  Đã xem: 244
 •  Bình luận: 0

スピードマスター

 •  2 câu hỏi
 •  3 phút

CD01_16-17

 •  09:22 05/12/2018
 •  Đã xem: 254
 •  Bình luận: 0

スピードマスター

 •  2 câu hỏi
 •  5 phút

CD01_18-19

 •  07:23 10/12/2018
 •  Đã xem: 235
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(問題2)

 •  2 câu hỏi
 •  5 phút

CD01_20-21

 •  06:35 11/12/2018
 •  Đã xem: 384
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(問題2)

 •  2 câu hỏi
 •  5 phút

CD01_22-23

 •  07:38 12/12/2018
 •  Đã xem: 234
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(問題2)

 •  2 câu hỏi
 •  4 phút

CD01_24-25

 •  06:35 16/12/2018
 •  Đã xem: 205
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(問題2)

 •  2 câu hỏi
 •  5 phút

CD01_26-27

 •  08:16 17/12/2018
 •  Đã xem: 225
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(問題2)

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn