Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Ngữ pháp


Danh sách thành viên có thành tích cao
Họ & tên Thời gian làm bài Điểm
jpnfriend第1週・1日目 09:29 13/08/2018 8.57
uyenhoang第1週・6日目 11:16 07/10/2018 5.71
tungnt第1週・1日目 23:13 01/10/2018 5.71
Thanhhoa第1週・1日目 01:19 28/01/2020 4.29
 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・1日目

第1週・1日目

 •  07:48 13/08/2018
 •  Đã xem: 214
 •  Bình luận: 0

総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・2日目

第1週・2日目

 •  09:01 13/08/2018
 •  Đã xem: 198
 •  Bình luận: 0

総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・3日目

第1週・3日目

 •  09:41 13/08/2018
 •  Đã xem: 213
 •  Bình luận: 0

総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  2 phút
第1週・4日目

第1週・4日目

 •  12:39 13/08/2018
 •  Đã xem: 171
 •  Bình luận: 0

総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút

第1週・5日目

 •  11:34 18/08/2018
 •  Đã xem: 183
 •  Bình luận: 0

総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút

第1週・6日目

 •  11:43 18/08/2018
 •  Đã xem: 178
 •  Bình luận: 0

総まとめ

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn