Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Ngữ pháp


Danh sách thành viên có thành tích cao
Họ & tên Thời gian làm bài Điểm
OgrsloveNguPhapSoCap_01 04:29 09/02/2019 4
  •  5 câu hỏi
  •  2 phút

NguPhapSoCap_01

  •  12:32 08/10/2018
  •  Đã xem: 305
  •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

  •  15 câu hỏi
  •  15 phút

NguPhapSoCap_02

  •  23:19 04/04/2019
  •  Đã xem: 235
  •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn