Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Ngữ pháp


Danh sách thành viên có thành tích cao
Họ & tên Thời gian làm bài Điểm
tiennu第1週・2日目 10:56 12/08/2018 10
jpnfriend第1週・1日目 04:14 12/08/2018 10
huynhvantrinh第1週・1日目 23:31 26/12/2019 7.14
HIMAWARI第1週・1日目 02:00 20/08/2018 7.14
tungnt第1週・1日目 11:44 01/10/2018 2.86
 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・1日目

第1週・1日目

 •  03:28 12/08/2018
 •  Đã xem: 30
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・2日目

第1週・2日目

 •  10:36 12/08/2018
 •  Đã xem: 16
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・3日目

第1週・3日目

 •  10:41 14/08/2018
 •  Đã xem: 9
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・4日目

第1週・4日目

 •  23:30 15/08/2018
 •  Đã xem: 4
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・5日目

第1週・5日目

 •  23:02 17/08/2018
 •  Đã xem: 6
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  2 phút
第1週・6日目

第1週・6日目

 •  23:14 17/08/2018
 •  Đã xem: 4
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút

第2週・1日目

 •  23:28 17/08/2018
 •  Đã xem: 6
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn