Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Tiếng Nhật sơ cấp


 •  5 câu hỏi
 •  2 phút

Chữ Hán 01

 •  12:53 04/10/2018
 •  Đã xem: 288
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  5 câu hỏi
 •  2 phút

Chữ Hán 02

 •  00:43 08/10/2018
 •  Đã xem: 276
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  5 câu hỏi
 •  2 phút

Chữ Hán 03

 •  00:46 08/10/2018
 •  Đã xem: 198
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  5 câu hỏi
 •  2 phút

Từ vựng 01

 •  00:50 08/10/2018
 •  Đã xem: 191
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  5 câu hỏi
 •  2 phút

Từ vựng 02

 •  00:51 08/10/2018
 •  Đã xem: 157
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

Từ vựng 03

 •  00:53 08/10/2018
 •  Đã xem: 180
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  5 câu hỏi
 •  2 phút

Từ vựng 04

 •  00:58 08/10/2018
 •  Đã xem: 261
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  5 câu hỏi
 •  2 phút

NguPhapSoCap_01

 •  12:32 08/10/2018
 •  Đã xem: 305
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  14 câu hỏi
 •  5 phút

Chữ Hán 04

 •  10:34 18/10/2018
 •  Đã xem: 320
 •  Bình luận: 0

日本語チャレンジN4-N5

 •  14 câu hỏi
 •  5 phút

Chữ Hán 05

 •  09:01 22/10/2018
 •  Đã xem: 298
 •  Bình luận: 0

日本語チャレンジN4-N5

 •  14 câu hỏi
 •  5 phút

Chữ Hán 06

 •  08:59 24/10/2018
 •  Đã xem: 264
 •  Bình luận: 0

日本語チャレンジN4-N5

 •  15 câu hỏi
 •  15 phút

NguPhapSoCap_02

 •  23:19 04/04/2019
 •  Đã xem: 235
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn