Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Từ vựng


Danh sách thành viên có thành tích cao
Họ & tên Thời gian làm bài Điểm
Anh tung時間01 21:23 14/02/2019 10
tiennu時間01 21:43 24/08/2018 10
DuongKienHung時間02 10:41 22/10/2018 5
 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
時間01

時間01

 •  12:21 23/08/2018
 •  Đã xem: 211
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
時間02

時間02

 •  12:33 23/08/2018
 •  Đã xem: 210
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

家族・友人01

 •  10:36 24/08/2018
 •  Đã xem: 192
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

家族・友人02

 •  10:39 24/08/2018
 •  Đã xem: 188
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

食べる・飲む01

 •  10:44 24/08/2018
 •  Đã xem: 182
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

食べる・飲む02

 •  10:46 24/08/2018
 •  Đã xem: 196
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

料理・味_01

 •  06:45 02/09/2018
 •  Đã xem: 201
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit04)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

料理・味_02

 •  06:47 02/09/2018
 •  Đã xem: 200
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit04)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

レストラン_01

 •  06:50 02/09/2018
 •  Đã xem: 217
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit05)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

レストラン_02

 •  06:52 02/09/2018
 •  Đã xem: 199
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit05)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

毎日の生活_01

 •  06:55 02/09/2018
 •  Đã xem: 189
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit06)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

毎日の生活_02

 •  06:57 02/09/2018
 •  Đã xem: 190
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit06)

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn