Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Từ vựng


Danh sách thành viên có thành tích cao
Họ & tên Thời gian làm bài Điểm
anh_huy_0973766164Từ vựng 01 12:38 24/10/2018 2
 •  5 câu hỏi
 •  2 phút

Từ vựng 01

 •  00:50 08/10/2018
 •  Đã xem: 191
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  5 câu hỏi
 •  2 phút

Từ vựng 02

 •  00:51 08/10/2018
 •  Đã xem: 157
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút

Từ vựng 03

 •  00:53 08/10/2018
 •  Đã xem: 180
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

 •  5 câu hỏi
 •  2 phút

Từ vựng 04

 •  00:58 08/10/2018
 •  Đã xem: 261
 •  Bình luận: 0

日本語能力試験(公式問題集)N4

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn